Stezka přežití v přírodě a její poznávání

Program pro školy a nejen pro ně

Stezka přežití v přírodě včetně jejího poznávání.


Dovolte nám, abychom vám představili naši nabídku dobrodružně vzdělávacího
programu pro školy - stezka přežití v přírodě včetně jejího poznávání.
Tento program je právě v dnešní době pro děti velmi potřebný a smysluplný.
Klademe si za cíl zdokonalit a prohloubit znalosti a dovednosti týkající se
krizových situací u dětí ve školním věku.

Formou osobního prožitku předáváme návody a techniky k přežití, jako jsou podání první pomoci, sbalení evakuačního zavazadla, přefiltrování vody, rozdělání ohně, střelba z luku,
přechod přes potok, výhody spolupráce, nalezení vhodné potravy atd.

Tyto aktivity jsou doplněny intenzivním poznáváním přírody v místě pobytu, při kterém děti využijí teoretické poznatky získané při školní výuce a setkají se s praktickými ukázkami přírodnin, často velmi detailními, se kterými se při pohybu na stezce setkají.

Budou zkoumat život ve stojaté i tekoucí vodě, poznávat stromy a keře podle všech typických znaků ve všech vývojových stadiích, budou objevovat užitkové, léčivé i jedovaté rostliny na louce a v lesním podrostu, uvidí základní horniny karpatského flyše a seznámí se s mnoha druhy hmyzu a bezobratlých živočichů. To všechno při pohybu v malých skupinách na stezce vybaveny pouze mapkou a kompasem bez možnosti využití navigace v mobilech, doprovázeny zpovzdálí instruktorem a pedagogem. Hlavní důraz je kladen na spolupráci v týmu s využitím znalostí a dovedností jednotlivých členů.

Po absolvování stezky bude uspořádána soutěž mezi jednotlivými týmy, na které předloží každý tým své objevy a ověří si získané informace a dovednosti.


Program - stezka přežití je vytvořen na základě zkušeností bývalého
leteckého záchranáře, armádního výsadkáře, autora speciálních kurzů první
pomoci pro bojové mediky a záchranáře na jednotce ARO - Daniela Ďuriše.
Na místě se dozvíte podrobnější informace o programu, který je vhodný pro 1. i 2.
stupeň ZŠ.

Tento program splňuje alternativu pro výuku ve vzdělávacích oblastech "Člověk a
jeho svět", "Člověk a společnost" a "Člověk a zdraví". Tento program
spadá do koncepce POKOS (Příprava občanů k obraně státu) pro 2. st. ZŠ.

Na tento program lze využít financování z ŠABLON II a III v rámci projektových
dnů (extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ).

Víme o časové vytíženosti ředitelek a ředitelů škol, proto budeme
rádi, když tuto nabídku přepošlete svým pedagogickým pracovníkům.